به گزارش پارس نیوز، وی در پاسخ به این سوال‌که تا چه اندازه «جوان‌گرایی» را در دستور کار خود قرار دادید، گفت: «جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان همدان، اهداف مانیفست نواصولگرایی را در دستور کار خود قرار داده است. طی چند سال گذشته جوانان در فعالیت‌های سیاسی همکاری داشتند، در حال حاضر جذب جوانان نیز در این حزب افزایش یافته، بنابراین جذب جوانان برای معرفی کاندیدای جوان برای ورود به انتخابات مجلس در دستور کار این حزب قرار دارد.»

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان همدان درباره وضعیت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در این استان نیز گفت: «در همدان پیروزی با اصولگرایان است. پایگاه اجتماعی اصولگرایان در همدان بیشتر از استان‌های دیگر است. به‌طور کل در زمانی که بیشتر مجلس را اصلاح‌طلبان تشکیل دادند اکثریت نمایندگان همدان از اصولگرایان تشکیل شد.»