حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در صفحه شخصی خود در توئیتر با بیان اینکه آمریکا، اسراییل و عربستان با سوء استفاده از مطالبات واقعی مردم عراق و بکارگیری بعثی‌ها و نفوذی‌ها، در صدد ایجاد نا امنی و بی ثباتی، براندازی دولت منتخب مردم و زمینه سازی برای مداخله خارجی‌اند، نوشت: راه حل در توجه جدی به مطالبات معیشتی مردم و خروج فوری نظامیان آمریکاست.