به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمدرضا باهنر رئیس جلسه با اعلام پایان جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گفت: با توجه به آیین نامه ی داخلی از این به بعد اول تذکرات شفاهی را گوش می دهیم و سپس تذکرات کتبی مطرح می شود.

 

 

 

وی همچنین گفت که جلسه بعدی مجلس سه شنبه ۴ تیر برگزار می شود.