به گزارش پارس ، به نقل ازمشرق - گروه های تروریستی در سوریه به تازگی فیلمی را منتشر کرده اند که بنابر ادعای گروه های تروریستی وابسته به" ارتش آزاد سوریه" ، کشته شدن کودکی را در یکی از نبردهای جاری در سوریه نشان می دهد.

با اندکی تأمل در این فیلم و این کودک به راحتی می توان دریافت که وی کمربندی از مواد منفجره را به خود بسته است، در حالی که سن این کودک بیش از ۱۴ سال را نشان نمی دهد.

این پدیده جدیدی است که هم اکنون گروه های تروریستی به سرعت درحال توسعه و گسترش دادن آن در مناطق مختلف سوریه هستند و تلاش دارند، کودکان را نیز درگیر نبردهای جاری در سوریه کنند.

این درحالی است که پیشتر موارد بی شماری توسط پایگاه های مختلف خبری به ثبت رسیده بود که نشان می داد، کودکان در نبردهای عناصر مسلح علیه نظام سوریه مشارکت دارند و هم اکنون این پدیده تبدیل به استفاده از کودکان در عملیات های انتحاری شده است.

فیلم