به گزارش پارس به نقل از مهر، در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از این لایحه تعریف اتاق اصناف شهرستان را تعیین کردند. بر این اساس اتاق اصناف شهرستان اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون است.

این ماده با ۱۱۸ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. ۸۰ نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.

وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری از این قانون مقرر کردند صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.

همچنین مقرر شد در صورت عدم فعالیت بیش از ۶ ماهه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار ۱۵ روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

این ماده نیز با ۱۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.