به گزارش پارس به نقل از مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون وزیرخارجه اظهار داشت: سوریه از مرحله بحران امنیتی بخوبی عبور کرده است و اندک تروریست ها و گروههای مسلح بی مسىولیت باقیمانده در این کشور زمین گیر شده اند اما برخی طرفهای خارجی با تشویق دگرباره در ارسال تجهیزات و سلاح به این کشور و اقدامات تروریستی بدنبال اهداف خاص خود هستند.

امیرعبداللهیان گفت: ایالات متحده و انگلیس خطاهای راهبردی متعددی را در منطقه و از جمله سوریه مرتکب شده اند.

معاون عربی و افریقای وزارت امورخارجه کشورمان توجه اخیر امریکا و غرب به ضرورت اتخاذ راهکار سیاسی در سوریه را دیرهنگام اما مهم خواند و اضافه کرد که امریکا باید دست از مواضع متعارض خود در قبال تحولات منطقه و از جمله در قبال سوریه بردارد و بر اشتباه خود در حمایت از تروریسم، کشتار مردم و ویرانی زیرساخت ها در سوریه اصرار نورزند و بجای ارسال سلاح، از توقف خشونت و گفتگوی ملی در سوریه حمایت کنند تا مردم سوریه بتوانند در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

امیرعبداللهیان با حمایت از مردم فهیم سوریه که همواره در محور مقاومت افتخار افریده اند، مداخلات خارجی در این کشور را محکوم و اضافه کرد که برخی طرفها خود را برتر از سازمان ملل و طرح نماینده سازمان ملل در امور سوریه دانسته و تلاش می نمایند اراده خود را با اقداماتی شتابزده تحمیل نمایند.