به گزارش پارس نیوز، 

محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه امروز کمیسیون اصل نود تشکیل نشد و کمیته‌های تخصصی کمیسیون در جلسات جداگانه به بررسی پرونده‌های ارجاعی پرداختند.

وی افزود:‌کمیته‌های تخصصی کمیسیون در جلسات جداگانه خود شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از نهادهای مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دادند.