به گزارش پارس نیوز، 

محسن رضایی در واکنش به تشبیه مجمع‌تشخیص به سنا در توئیتر:

تشبیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به سنا، تنزل دادن این نهاد از جایگاهی است که قانون اساسی برای آن در نظر گرفته است.

واکنش محسن‌رضایی به تشبیه مجمع‌تشخیص به سنا

 
 
  •