به گزارش پارس نیوز، 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی ایجاد یک فرماندهی فضایی را امضا کرد.

ترامپ به پنتاگون دستور داده است این فرماندهی نظامی را تشکیل دهد تا توسعه و سازماندهی هر چه بهتر عملیات‌های گسترده نظامی ارتش این کشور را در فضا بر عهده داشته باشد.

این دستور ترامپ جدا از هدف او برای ایجاد یک «نیروی فضایی» به عنوان شاخه مستقل نیرو‌های مسلح آمریکاست، اما گامی در همین مسیر قلمداد می‌شود. این اقدام آغازگر فرایندی طولانی و پیچیده خواهد بود که وزارت دفاع را ملزم به قرار دادن واحد‌ها و آژانس‌های فضایی مختلف ارتش در قالب یک نهاد هماهنگ و مستقل خواهد کرد.