به گزارش پارس نیوز، 

نورالله تربتی نژاد در خصوص جلسه بررسی استیضاح وزیر کشاورزی گفت: استیضاح آقای حجتی در ۴ محور، عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عدم اجرای قانون برنامه و قانون بودجه در بخش کشاورزی، عدم اجرای بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مازاد بر نیاز بررسی شد.

نماینده مردم گرگان در مجلس اظهار داشت: وزیر کشاورزی توضیحاتی در مورد محورهای استیضاح ارائه داد، بعد از ان استیضاح کنندگان توضیحاتی ارائه دادند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۱۰ نفر از استیضاح کنندگان بر استیضاح وزیر کشاورزی اصرار داشتند طبق آیین نامه استیضاح حجتی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد تا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.