به گزارش پارس ، به نقل از فارس، گفت گوی انتخاباتی محمد باقر قالیباف کاندیدای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در رادیو جوان آغاز شد.