به گزارش پارس ، آیت الله حسن ممدوحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار این افراد خود در جریان امور هستند و از نتایج نظرسنجی اطلاع دارند، بیان کرد: ادامه حضور کسی که خود می داند رای نمی آورد و فقط موجب تقسیم آرا می شود کار صحیحی نیست.

وی با تاکید بر اینکه ادامه این امربه نفع اصولگرایان نیست، گفت: کناره گیری نکردن این کاندیداها نه تنها برای آنها سودمند نیست، بلکه به ضرر مطلق اصولگرایان و موجب شکست آنهاست.

ممدوحی با اظهار اینکه البته این کاندیداها افرادمتعهدی هستند، بیان کرد: با توجه به تعهدی که این افراد دارند و حضور آنها نیز برای انجام وظیفه شرعیشان بوده است، در شرایط فعلی ضرورت کناره گیری آنها وجود دارد.