به گزارش پارس به نقل از تسنیم، مناظره های انتخاباتی سال۹۲، دومین تجربه برگزاری مناظره های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری بود. برخی کارشناسان، نسبت به نحوه و روند برگزاری این مناظرات ایراداتی داشته و برخی دیگر آن را مطلوب می دانستند؛ برای بررسی و آسیب شناسی روند برگزاری این مناظره ها به گفت وگو با محمدحسین صفارهرندی، علیرضا زاکانی و عباس سلیمی نمین نشستیم؛ متن ذیل، بخش دوم این مناظره است:

باتوجه به اینکه آقای رضایی خود را با برنامه ترین کاندیدا معرفی می کنند و می گویند بقیه از بنده کپی کردند نظرتان چیست یک جمع بندی کنید؟

زاکانی: بنده معتقدم سال ۸۸ نوع مناظرات، کسب رأی از روش تخریب طرف مقابل بود و هر کدام این مسیر را می رفتند. یعنی شما می بینید که یک طرف مناظره سندی را در آورده، بیان و بحث" بگم بگم" را ذکر می کند و طرف دیگر مناظره می آید، اصل دروغگویی طرف مقابل و دفاع از قانون را مطرح می کند اما بعد از آن مشخص می شود که همین فرد دروغ تقلب در انتخابات را راحت بیان و دنبال می کنند.

وی افزود: مدعیانی که در مناظره های سال ۸۸ می گفتند فلانی دروغ می گوید، حرکت های قانون شکنانه ای را در جامعه باب کردند و حتی هیچ اظهار پشیمانی نمی کنند، دقیقاً برخلاف شعاری که قبل از انتخابات داده می شد عمل کردند؛ ما تحقیقاً این نوع حرکت از هر طرفی که باشد را نادرست می دانیم، چه کسی که می گوید « بگم بگم » و چه کسی که در برابر او وعده صدق و راستی داد اما در عمل راه قانون شکنی و دروغ گویی را دنبال کرد.

" برخی با دروغ مسیر خود را دنبال کردند در حالی که دم از حقیقت و قانون مداری می زدند، ولی قانون شکنی را پیشه کرده و صدمات زیادی به جامعه زدند که انسان احساس می کند که نبود یک تقوای جمعی و نبود یک محافظی از درون، آن ها را به ورطه ای کشاند که مردم آنها را در واقع از صحنه ی سیاسی جامعه پاک کردند. "

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: نکته این است که در انتخابات اخیر علی رغم همه محاسنی که در مناظرات بود، ما شاهد آن جنس رقابت نبودیم و یک رقابت دیگری شکل گرفته بود که به نظرم آفت است؛ مثلاً کسانی بودند که احساس می کردند تمام مشکلات کشور با وعده های آنها قابل حل است، حتی وعده هایی فراتر از جایگاه رئیس جمهور دادند و با تبلیغی که احساس می کردند می توانند مخاطب را تحت تاثیر قرار داده، کارشان را پیش بردند که این هم یک نوع حرکت نادرستی است که برخی از نامزدهای محترم پیشه کردند؛ حالا این تجلی، بخشی اش در عرصه مناظرات است و حاشیه های آن را نیز فراتر از این ارزیابی می کنیم که خود یک آسیب برای کار انتخاباتی درست است.

زاکانی همچنین تأکید کرد: نکته دوم این است که در واقع مسیری توسط برخی نامزدها دنبال شد که طی این مسیر آنچه که خوشایند بخشی از جامعه است را بیان کردند و برای همراه کردن مردم بدون اینکه نسبت به درستی یا راستی آن چیزی که بیان می کنند و خودشان اعتقاد داشته باشند موضوعات را مطرح می نمودند که این آسیب در موضوعات مطرح شده توسط برخی از نامزدها مشاهده می شود.

** سخنان برخی کاندیداها حتی در حد یک شعار هم اعتبار نداشت

وی در بیان سومین نکته مدنظرش گفت: نکته سوم این است که ۳۴ سال از انقلاب گذاشته و همه کاندیداها کارنامه مشخصی دارند؛ وقتی راجع به آینده صحبت می کنند باید پاسخگوی گذشته و عناصر پیرامون و کارنامه خود باشند. بنده معتقدم بسیاری از مطالب و مواردی که برخی نامزدها ذکر کردند، منافات داشت با کارنامه گذشته آنها و حتی در حد یک شعار برای آینده هم اعتبار نداشت. به خاطر اینکه کارنامه گذشته شان ۱۸۰ درجه برخلاف برخی مطالبی بود که ذکر می شد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: نکته چهارم این است که برخی از عناصر مختصات واقعی و جای خود را عوض کرده بودند، به این معنا که جای خودشان بازی نمی کردند؛ مثلاً یک نفر صاحب نظر درحوزه سیاست خارجی بیان کند که ما باید با دنیا آشتی کنیم و این اتهام را بپذیرد اتهامی که ایادی نظام سلطه به ما می زنند را بیان کند این فکر در تعارض انقلاب اسلامی است و یا یکی از کاندیداهای دیگر که ماحصل انقلاب را متهم کرد، به اعتقاد بنده هیچ جای گذشت ندارد و این موضوعات باید توسط نیروهای انقلاب مورد سوال قرار گیرد.

زاکانی افزود: نامزد دیگری بحث مقاومت را مطرح کرد و بعد هم بگوید مگر می شود با گرسنگی مردم این مقاومت را مهیا کرد؛ بنده معتقدم این نوع تفکرات اگر با علم به لوازم آن بیان شود سرچشمه همان جام زهری است که به رهبری توصیه می شود.

وی ادامه داد: رقابت و رأی مردم و توجه به ریاست جمهوری، این قدر ارزش ندارد که یک نامزد تمام سرمایه های گذشته خود و پیشینه انقلابی خود را به تاراج بگذارد؛ نکته بعدی سیاه نمایی هایی بود که بعضاً صورت می گرفت، در واقع سیاه نمایی هایی که صورت گرفت، به اعتقاد بنده زیر پا گذاشتن همه داشته های مطلوبی است که امروز در کشور داریم، بله ما اشکالات و ضعف هایی داریم، اما اینکه این موضوع مجوزی برای سیاه نمایی نیست که ماحصلی جز ناامیدی مردم و امیدواری دشمن ندارد.

" نکته بعدی این است که برخی از دفاع از اساس انقلاب اسلامی فرار کردند؛ برخی دیگر نکاتی را گفتند که مورد ادعای دشمنان ما بود و بهترین حربه را به دست آنان داد به هر حال در این مناظرات به آنچه بی توجهی می شد، ریشه در اساس انقلاب و شعارهای انقلاب و از اندیشه های امام (ره) بود؛ ما براساس آن، امروز ماندگاری مان را مدیون این اندیشه و مسیر می دانیم و برخی نامزدها کم توجهی به دفاع از اساس انقلاب داشتند. "

** انتقاد از نامزدهایی که اسرار را در مناظره ها بیان کردند

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: نکته آخر اینکه بیان برخی از اموراتی که خیلی عمیق نبود بلکه بیشتر شبیه سلیقه گروهی و القاء جناحی بود و این بیان های نادرست، واقعیت های صحنه امروز جامعه ما نبودند و زیاد و کم گفتن هایی که دشمن را امیدوار می کند؛ این سخنان توسط کسانی که صاحب دانش و اسرار نظام بوده و حتی جزو تصمیم گیران کشور بوده و هستند، بیان شد و یا با رقابت نادرست فقط در جهت نفی طرف مقابل و توجه عمومی را به خود جلب کردن، صورت می گرفت و از این دست موارد آسیب هایی جدی است که به افکار عمومی وارد شد.

زاکانی اضافه کرد: از بعد دیگر معتقدم انقلاب و گفتمان پیشرفت اسلامی جامعه ای را با زیرساخت فرهنگی و با پیشرانی تحول با دقت در حوزه تعلیم و تربیت طلب می نماید لذا یکی از کاستی های مناظرات توجه به این مسیر بود و کمتر مشاهده شد نامزدی افق بلندی را بیان کند.

بحث برنامه های فرهنگی کاندیداها را چگونه دید؟ از برخی نامزدها انتظاراتی نمی رفت، مانند آقایان ولایتی و رضایی که به این شکل باشند؛ به نظر شما به خاطر نوع تفکر خودشان است یا فضای انتخابات به این شکل است که برای اینکه رای را از دست ندهند، به این شکل رفتار کردند؟

صفار هرندی: بنده یک بحث مقدم بر نکته ای که شما پیگیر هستید، دارم و آن بازگشت به بحث ابتدایی است که روش سیاست ورزی در کشور ما از اساس دچار مشکل است؛ ما شب انتخابات شاهد ظهور یک چهره هایی هستیم که یک مرتبه مطرح می کنند که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستم، به چه شکل جامعه باید باور کند که این فردی که در حال حاضر آمده و این علم را در دست گرفته، توانایی پوشش دادن به تمام مسائل ریاست جمهوری خواهد داشت.

وی افزود: جاهایی دیگر این مسئله را از این راه، حل کردند که آن فرد را در چارچوب یک تلاش جمعی شناسایی کردند، که آن تلاش جمعی تشکیلات سیاسی و حزبی بود لذا این حزب و تشکیلات است که می آید یک فردی را به عنوان ماحصل توانی های اجرایی خود برای اداره قوه مجریه معرفی می کند که با این دیدگاه که پشت سر او تمام پشتوانه تشکیلات است؛ در واقع نگاه کارشناسانه ای که در حوزه های مختلف لازم است و لازمه کار به این کار بزرگی است، این نگاه را حاضر کرده و دسته بندی کرده و در اختیار وی قرار داده اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: کادری که قرار است، وی بعداً در اختیار بگیرد، این کادر به صورت ورزیده و مجرب، سال ها روی بحث متمرکز شده و مطالعه کرده و خود را محیا و به نوعی دولت در سایه تشکیل شده است، بنابراین وقتی یک نفری به نیابت یک تشکیلاتی شناخته شده سیاسی خود را مطرح می کند، جامعه نسبت به این تشکیلات یک برآورد داشته و مواضع آن را خبر دارد و دیدگاه های مکرر را شنیده است.

صفار هرندی ادامه داد: با فرض بر این که یک حزب در طول دوره تسلط بر قوای اجرایی که با جامعه ارتباط دارد و در دوره ای که حزب خواب است و قدرت ندارد نیز آن موقع فعال بوده و عضوگیری کرده و کادر خود را آموزش می دهد؛ چون ما اینها را نداریم، شب انتخابات افرادی که می آیند باید به شعبده بازی مخاطب خود را جذب کنند؛ مثلاً در صحبت های خود می گوید، من این کار را می کنم که فلان اتفاق بیفتد.

** شاید راه درست این باشد که نظام پارلمانی داشته باشیم

" سطح برخی از ادعاهایی که صورت می گرفت، بسیار پایین بود و در حقیقت روش کلی کارهایی که انجام می دهیم، ایراد دارد؛ این ایراد در دوره های قبل نیز وجود داشته است. شاید به تعبیری که رهبر بزرگوار انقلاب در سفر به کرمانشاه داشته اند، در رابطه با اینکه آیا نظام به صورت ریاستی اداره شود، یا به صورت پارلمانی در کدام یک منافع بیشتری داریم. این موضوع ناظر بر این مورد بود که ایشان نگاه قطعی خود را ابراز نکرده اند، شاید راه درست این باشد که نظام پارلمانی داشته باشیم که پیش نیاز نظام پارلمانی داشتن حزب و تشکلات سیاسی است. "

وی افزود: حزب به این معنی نیست که اقتباس مو به مو از آنچه که دربیرون مرزهاست، داشته باشیم؛ باید حزب طراز خودمان را داشته باشیم، با این نگاه که اگر یک گروه خاص آمدند و کار اداره کشور به آنها سپرده شد و اگر دولت هم از میان آنها بیرون آمد، از این پس مسئولیت افت و خیزها بر عهده این گروه است. نه کل نظام، چرا در پایان هر دوره آنچه که به دایره نقد می رود باید خود نظام باشد؟ در حالی که این گروه های منتسب به نظام هستند که باید پاسخ دهند، نه اینکه کل نظام هر بار از مشروعیت خود دفاع کند.

** باید نظام رقابت خود را از حالت فردمحوری بیرون بیاوریم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: باید از این مرحله عبور کنیم و آن هم چاره ای ندارد، جز اینکه ما نظام رقابت خود را از حالت فرد محور درآورده و جمع محور کنیم؛ برخی ها می گویند که راه مشارکت سیاسی را می خواهید خلاصه کنید به گروه های خاص سیاسی و عامه مردم تا از این موضوع دور بمانند، این حرف در درونش نوعی کلاه گذاری بر سر مردم است.

" آنهایی که شب انتخابات یک مرتبه خود را به مردم غالب می کنند آیا اینجا مردم فریب نمی خورند؟ فقط از طریق احزاب و گروه ها فریب می خورند؟ افرادی که پیش مردم کارنامه ای ندارند و یک مرتبه مطرح می شوند، از کجا معلوم است که توانایی اداره کشور را داشته باشند؛ اگر یک گروه همفکر و همکار در یک دوره طولانی با یکدیگر کار مشترک نکرده باشند، باچه جرأتی مملکت را به دست آنها می سپاریم؟ متاسفانه هم اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است و اشکال بزرگ ما این است. "

صفارهرندی ادامه داد: وقتی افرادی قرار است، مسئله بزرگ فرهنگ را تکفل کنند که سه شاخه فرهنگ عمومی، آموزشی و اختصاصی را در ذیل خود دارد، این مجموعه را با چه جرأتی به دست فردی می سپاریم که خودمان می دانیم این فرد علاقه ای ندارد تا به سراغ این کار بیاید؛ علتش این است که این کار را از قبل سامان نداده ایم.

وی همچنین اظهار داشت: به عنوان یک نکته تلخ می گویم که در انتخابات سال ۸۴، دو نفربه نیابت از دو سوی انتخابات و در مرحله دوم، برای دفاع از مواضع اقتصادی کاندیداها به برنامه ای آمده بودند، مخاطبی که پای این صحبت ها نشسته فرضش این است که این فرد ماحصل اندیشه اقتصادی رئیس جمهور آینده را بیان می کند، جالب است بدانید فردی که به نیابت از یک کاندیدا در این برنامه صحبت کرد و همه نمره بالاتر را به او دادند، خود این فرد می گفت که در رابطه با صحبت هایم در این برنامه حتی یک لحظه هم با کاندیدا هماهنگ نکردم و تمام صحبت هایی که گفتم، نظرات خودم بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: زمانی که از کاندیدایی پرسیدم که در این برنامه چه بگویم، گفت هر چه خودت می دانی و بلد هستی بگو؛ تصور مردم نیز این است که زمانی که دولت تشکیل می شود، این فرد مسئول اقتصادی دولت می شود، جالب این است که بعد از پیروزی کاندیدا و تشکیل دولت این فرد در کابینه حضور ندارد.

صفارهرندی با بیان اینکه در دولت اصلاحات نیز اقتصاد کشور به گروهی سپرده شده بود که تمام افراد گروه با هم اختلافات مبنایی داشتند، گفت: تیم اقتصادی دولت در دوره اصلاحات را از فردی که به اقتصاد جامعه نگر و شبه سوسیالیستی معتقد بود، تا فردی که به اقتصاد بازار آزاد به شکل مطلق اعتقاد داشت، تشکیل می دادند.

سلیمی نمین: آقای صفارهرندی می گویند که افرادی در دولت، در سایه شناخته می شوند اما این افراد همگی در دولت اصلی بودند و شناخته نشدند، برخی از این آقایان ۱۶ سال در حساس ترین جایگاه ها حضور داشتند و هر کدام در پست های مهمی بودند، بنابراین هیچ کدامشان افرادی نیستند که شب انتخابات وارد صحنه شده باشند اما چه شد که آنها را در دولت اصلی نشناختیم؟

** مسائل حزبی تبعات منفی نیز برای جامعه دارد

وی افزود: چرا جامعه به برخی از مسائل حکومت داری تن نمی دهد؟ اگر می خواهیم حکومت داری ما به لحاظ سیستمی پویاتر شود، باید بررسی کنیم که این نقیصه به کجا برمی گردد؟ اگر حزب داشته باشیم، در زمینه تربیت نیروی انسانی توفیقاتمان بیشتر خواهد بود، البته مسائل حزبی تبعات منفی نیز برای جامعه دارد.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: امروز باید به این موضوع بپردازیم که چرا افراد دارای سابقه طولانی در انتخابات شرکت می کنند، اما دست جامعه به لحاظ اطلاعات و اشراف بر آنها خالی است؟ چرا موقعیت جامعه را نسبت به نخبگان برتر قرار نمی دهیم؟ جامعه ای موفق خواهد بود که به لحاظ اطلاعاتی بر روی نخبگانش تسلط داشته و در واقع مسئولان در کف جامعه قرار داشته باشند، اما در این زمینه به بسیاری از مسائل تن نمی دهیم.

سلیمی نمین ادامه داد: احمدی نژاد را در آستانه انتخابات به نحوی به جامعه معرفی می کنیم که هیچ کس جرأت نمی کند راجع به او اطلاع رسانی کند، وقتی او را پدیده خدایی می کنیم، بنده ای که می خواهم راجع به او اطلاع رسانی کنم، دهانم بسته شده و وارد این موضوع نمی شوم در حالی که احمدی نژاد به لحاظ سیاسی آنچنان بی سابقه نبود و مسئولیت هایی را در مقام شهرداری و استانداری بر عهده داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آیا در زمینه تبعیت او از ولایت و فهم سیاسی او از رهنمودهای رهبری نمی توانستیم به جامعه اطلاعات دهیم؟ چه عواملی باعث شد تا در این زمینه ها برای اطلاع رسانی به جامعه دچار خودسانسوری شویم؟ این موضوع به دلیل آن است که حزب نداریم اگر حزب داشته باشیم با جرأت بیشتری وارد موضوع می شویم، دولت اسلامی زمانی که نمی تواند هزینه اطلاع رسانی را کم کند، چگونه می گوید مشارکت؛ وقتی در کلام نظام سیاسی حاضر نیستیم هزینه های اطلاع رسانی را کم کنیم، این نظام دچار تناقضاتی در حرف و عمل است.

** باید به مردم می گفتیم که احمدی نژاد نقاط منفی هم دارد

این کارشناس مسائل سیاسی با ذکر مثالی، در این باره گفت: در آستانه انتخابات سال ۸۴ در یک فضای دوقطبی برای نه گفتن به هاشمی، به احمدی نژاد رای دهید، اما باید به مردم اطلاع رسانی می کردیم که شما به فردی با این مختصات می خواهید رای دهید با مختصاتی که وقتی امام تما بلایای جوامع اسلامی را ناشی از سیاست های آمریکا می دانست، احمدی نژاد این مشکلات را ناشی از شوروی می دانست؛ اگر این موضوع را به مردم منعکس می کردیم آنها متوجه دیرفهمی احمدی نژاد از سیاست های رهبری می شدند، این موضوع را باید قبل از رای دادن به مردم می گفتیم تا بدانند به فردی که می خواهند رای دهند، فرشته نجات نیست بلکه نقاط ضعفی هم دارد، اطلاع رسانی یعنی قوت ها و ضعف های کاندیدا را با یکدیگر به مردم بگوییم و در واقع بیان کردن ضعف ها، ضد تبیلغ نیست.

زمانی که موقع انتخابات و تبلیغات می شود جامعه عقلانیت کامل را ندارد؟

سلیمی نمین: فضای غیر عقلایی را نخبگان ایجاد می کنند نه توده ها، وقتی نخبگان می گویند این شخص فرشته آزادی بخش است، فضای غیرعقلایی را ایجاد می کنند، در انتخابات سال ۸۴ جامعه در زمینه اطلاعت ضعف داشت و بعد آقای مصباح یزدی می گویند این فرد کسی است که بهتر از او وجود ندارد، این موضوع باعث می شود راجع به آن فرد اشراف پیدا نکرده و جامعه را دچار غفلت کنیم، از آن طرف، فرد دیگری می گوید آقای هاشمی فرشته نجات بخش است، در سال ۸۴ این فضا رانخبگان ترسیم کردند، البته در این انتخابات تاحد زیادی از این شرایط بیرون آمده ایم و وارد شرایط بهتری شده ایم، هم اکنون تمام افرادی که طرفدار یک کاندیدا هستند، او را به صورت مطلق قبول ندارند و بسیاری از مراکز نخبگی، برچسب هایی به برخی از کاندیداها بچسبانند که این فرد مطلق است به او رای دهید، مردم خود درحال ارزیابی کاندیداها هستند.

** باید در سال۸۴ به مردم می گفتیم که احمدی نژاد بهتر از هاشمی است اما نقص هم دارد

وی همچنین خاطرنشان کرد: زمانی که انتخابات سال ۸۴ را مرور می کنیم، مشاهده می شود که تمام نخبگانی که در آن سال آقایان احمدی نژاد و هاشمی را معرفی می کردند، آنها را مطلق می دانستند و آنقدر درباره آنها نورپراکنی می شد که نقاط ضعف دیده نمی شد، در حالی که می توانستیم بگوییم مردم بدانید آقای احمدی نژاد در شهرداری نسبت به دستور رهبری تمکین نداشته است، مردم بدانید ایشان از آقای هاشمی بهتر است اما این نقیصه ها را نیز دارد.

این کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: امروز باید از این ضعف های گدشته تجربه گرفته و با جرأت بگوییم که مراکز نخبگی ایراد دارند؛ چون وظیفه خود را درحد فاصل بین دوانتخابات انجام نمی دهند و در ایام انتخابات می خواهند در جامعه تاثیرگذار باشند، بنابراین از ارزش ها مایه می گذارند تا جامعه را به صورت کاذب اقناع کنند که به فلان فرد رای دهید، اما اگر اطلاع رسانی مستمر داشتیم، لازم نبود از مقدسانی همچون دیانت و آزادی مایه بگذاریم.

رسانه ها را نخبگان اداره می کنند و ممکن است از برخی موضوعات اطلاع نداشته باشند؛ مثلا نخبگان اطلاع نداشتند که آقای احمدی نژاد وقتی در شهرداری بود، از رهبری تمکین نمی کرد، نخبگان رسانه ها را اداره می کنند اما خودشان اطلاع ندارند احمدی نژاد چه کاره بود؟ بعد از ۷ تا ۸ سال که احمدی نژاد آمد و بحث خانه نشینی مطرح شد، مشخص شد که ریشه های آن به گذشته مربوط است، نظر شما چیست؟

سلیمی نمین: در جریان تسخیر سفارت آمریکا، انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت نظر نهضت آزادی را داشت و می گفت باید سفارت شوروی را بگیریم، بنابراین آنها نوعی دیرفهمی از منویات امام خمینی (ره) داشتند، وقتی این موضوعات را اطلاع رسانی نکردیم، باید این نقیصه را حل کنیم؛ باید راجع به دولت سایه به جامعه اطلاعت دهیم و در رابطه با نواقصی که به عنوان کسب تجربه با آن مواجهیم، دقیق برخورد کنیم؛ در مناظره جمعه فردی که انتظار داریم به رهبری مشاوره دهد، خودش متاثر از فضاسازی است؛ بنابراین فقدان اطلاعات می تواند او را نیز منحرف کند، یعنی از طریق ارائه اطلاعات غلط می توان شاخص های ذهنی نخبگان را تغییر داده و آنها را منحرف کرد، مناظرات برای ما آئینه ای است که باید در آن دقیق نگریسته و ایرادات خود را پیدا کنیم.

زاکانی: معتقدم موضوعی که بر فرمایشات دوستان مقدم است، شناخت دقیق از انقلاب اسلامی، اهداف بلند آن و اجزای نظام اسلامی است و نقش هریک از این اجزاست؛ همچنین باید برای ایجاد زمینه نقش آفرینی درست اجزای نظام اسلامی در ادامه مسیر انقلاب و رسیدن به اهداف تلاش کرد.

وی افزود: اولین اشکالی که به نظر می رسد، این است که به نقش ممتاز رهبری را در جامعه اسلامی آنگونه که شایسته است، توجه نداریم؛ هم در زمان امام راحل و هم در دوران زعامت مقام معظم رهبری کمتر تلاش گردید ملاک و شاخص از سوی آنها دریافت گردد و در بیشتر مواقع برای پیگیری این فرمایشات شعاری برخورد شده است. در همین خصوص باید به نقش مردم به صورت ویژه توجه و زمینه نقش آفرینی آنها را ایجاد کرد و یا نقش نخبگان و اثرات آنها در جامعه را به زیبایی دید.

**" ولایت فقیه" زبان گویای اسلام ناب است

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه مشکل دیگری که وجود دارد، این است که به صورت احساسی و بصورت امواج و بدور از توجه به اصول و مبانی عده ای دایما در تلاطم هستند، خاطرنشان کرد: تصمیمات ما بر اساس اصول و قاعده مندی درست نیست، این اصول را باید از ارزش های ناب اسلامی استخراج کرد و زبان گویای اسلام ناب را ولایت فقیه دانست؛ با توجه به گذشته باید بدانیم که این اصول و ارزش ها برای ما ملاکی برای ماندن در صحنه باشد، یکی از آسیب های جدی ما در دوران گذشته برخورد شعاری با فرمایشات مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) است؛ افرادی هستند که داعیه امام خمینی (ره) را دارند اما ۱۸۰ درجه متفاوت با اندیشه های امام نکاتی را در جامعه ترویج می کنند و حرف دشمن را تکرار می کنند، با این ادعا که پرچم امام (ره) را بلند کرده ایم.

زاکانی همچنین تأکید کرد: نقشی که امام و مقام معظم رهبری برای مردم قائلند، نقش اصلی و ویژه ای برای عبور از تمام گردنه های انقلاب اسلامی است؛ از این رو در تمام عرصه ها نیازمند به حضور مردم هستیم، اما حضور آنها نیاز به امکاناتی دارد که آن را کمتر فراهم کرده ایم، وقتی یک مناظره شکل می گیرد و قطره ای از دریای نیاز مردم و اطلاعات مورد نیاز آنها را تامین می کنیم، شاهد ذوق زدگی هستیم اما باید این روند استمرار یابد تا مردم در جریان امور قرار بگیرند.

وی افزود: توجه به نقش و کارکرد مردم در صحنه های مختلف باعث می شود که شب حادثه به یاد مردم نیفتیم که بخواهیم آنها را وارد صحنه کنیم؛ در حالی که در شب حادثه شرایط به گونه ای است که گوش خیلی ها قادر به شنیدن در این هیاهو نیست، یا اینکه صدای تبلیغاتی برجسته تر از صدای حقیقی در جامعه تجلی می یابد، در این شرایط نقش رسانه ها و نخبگان کارکرد اساسی دارد و بر اساس اصول و ارزش ها، نخبگان باید در جامعه ایفای نقش کنند تا از این طریق متن جامعه و نخبگان رشد کنند.

" روند رو به رشد انقلاب اسلامی سبب شده است که ما دائما تحول یافته و مصونیت یابیم. مثلا تا زمانی که دچار فتنه نشده بودیم، نمی دانستیم ابعاد فتنه چیست اما امروز در این زمینه رشد یافتگی پیدا کرده ایم و فردی نمی تواند از این محل به جامعه متعرض شود. ما باید به اقتضاء روز تحول و پیشرفت داشته باشیم و ملاک خود را نیز از ولایت دریافت کنیم بطور مثال" برخی ممکن است شعار دهند و بگویند احزاب خوب نیستند، ما که اطلاع داریم امام (ره) چه نگاهی داشته و مقام معظم رهبری چه تاکیداتی داشته اند لذا ما باید نیاز زمانه را پاسخ مناسب دهشیم و معتقدم که باید مسیری را دنبال کنیم که جامعه دائما در شفافیت اطلاعاتی دقیق به سر ببرد و شناخت جامعه از اطراف و محیط پیرامون افزایش یابد. "

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بنده معتقد نیستم که خلا اطلاعاتی باعث شده نخبه امروز در حوزه سیاست خارجی بیان غلطی داشته باشد، معقتدم تیم های حامی این فرد و زمینه ای که در آن رشد کرده اند آنها را به این نتیجه رسانده است. وقتی با ملاک جلو می رویم، متوجه می شویم که اصل این حرف ها غلط است، و یا اینکه وقتی نخبه ای همه چیز را با ملاک اقتصادی می سنجد این موضوع با روح انقلاب اسلامی سازگاری ندارد.

**خلاصه کردن انقلاب در معیشت، ظلم به انقلاب است

زاکانی ادامه داد: موضوع معیشت مردم مهم است اما فراموش نکرده ایم که امام راحل می فرمودند، گوهری که همه انبیاء و اولیای الهی از آن دفاع کردند و امروز ما از آن دفاع می کنیم اگر برای آن ایران اسلامی هزار بار ویران و دوباره ساخته شود، ارزش دارد کجا و خلاصه کردن انقلاب در معیشت که ظلم به انقلاب است کجا، لذا در مقابل دشمنان باید طریق درست را پیش بگیریم که آموزه های اسلام و بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آن را معلوم کرده است. اینکه با سرافکندگی دنبال کنیم که چرا آمریکا مذاکره را با ما جدی نمی کند، خودمان را در موضع ضعف قرار داده ایم، هنر امام این بود که اینها را شکست.

** می شد مناظره را بهتر برگزار کرد

وی اضافه کرد: در مناظره ها مشاهده می کنیم که نامزد دیگری، اصولگراها را برابر با جریان انحراف دانسته و می گوید شما باید مسئولیت جریان انحراف را بپذیرید، اما مسئولیت خطاهای گروه خود را نپذیرفته و می گوید که راجع به آینده صحبت کنیم، مگر می شود سر را زیر برف کرد و عبرت نگرفت و به آینده پرداخت؛ در چنین شرایطی نخبگان و رسانه ها باید نقش ویژه ایفا کنند، باید با نگاه والا به روح انقلاب، عناصر خود را انتخاب کنیم، معتقدم می شد مناظره را بهتر برگزار کرد. یعنی کاندیداها بگویند گروه کارشناسی من این افراد هستند و خود نیز با متخصصان مناظره کنند، در مناظرات امسال حرف های کلی و شعاری زده می شد، اگر کاندیداها با متخصصان حرف می زدند، جامعه بهتر تصمیم می گرفت؛ مثلا وقتی کاندیدایی می گوید در این مدت اقتصاد را سامان می دهم، آیا این شدنی است؟

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: نخبگان جامعه و رسانه ها مسئولیت و رسالت بزرگی برای امروز و آینده دارند، جو و فضای موجود نباید آنها را بگیرد و با اصول و دقت هایی که از امام و رهبری می گیرند، به صحنه آمده و شرایط را شفاف و تبیین کنند، اگر رسالت نخبگان و رسانه ها به درستی اجرا شود، این آفت ها را نخواهیم داشت.

زاکانی در ادامه سخنانش تأکید کرد: تا امروز آنچه که از اندیشه امام و مقام معظم رهبری مشخص شده و به آن توجه شده است، برکت دنیا و آخرت را به همراه داشته و این همان راهی است که در حوزه سیاست خارجه و موضوع حزب الله شاهد هستیم که جمع قلیلی پایبند به اصول و ارزش ها وقتی یک موضوع را اراده و اعلام می کنند و برای آن مجاهده می کنند محقق می شود.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات جامعه روحیه استغناء در نخبگان اثرگذار است، در دوره ای سالها قبل اطلاعاتی داشتم که باید برای یک تصمیم ملی به عزیزی بگویم و مراجعه کردم به ایشان و چندبار خواهش کردم که اجازه دهید، نکاتی را به شما بگویم اما در پاسخ گفتند که ما تصمیم گرفته ایم و دیگر این نکات لازم نیست؛ این خیلی بد است که فردی اطلاعاتی داشته باشد و بخواهد ارائه کند اما طرف مقابل بگوید حاضر نیستم بشنوم و این اطلاعات را لازم ندارم، نخبگان جامعه اگر فردی اطلاعاتی را به آنها می دهد باید به آن توجه کنند.

صفارهرندی: می گوییم چرا مناظره آن طور که شایسته است جواب نمی دهد، دلیلش این است که مناظره بین اشخاص برگزار می شود، نه میان دیدگاه ها و جریانات، مناظره موثر این است که جریانی شناسایی شود، لازم نیست به تعداد افراد سیاسی، آرشیو اطلاعاتمان را فعال کنیم مثلا این فرد در دوره دانشجویی موضعی گرفته است، دوستانی که در انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت بودند، به تبع برآوردهای مستقیم از حوادث رخ داده می دیدند که هر جا اتفاق شرورانه ای رخ داده، پای چریک فدائیان خلق و مارکسیست های روسی و کمونیست ها در میان است، به همین دلیل می گفتند دشمن اصلی ما آنها هستند اما امام فرموند آمریکا، شوروی را نیز فریب داده است پس از این، بسیاری برداشت های خود را درست کردند که ما نمی توانیم به بخشی از این برداشت های گذشته افراد، وی را رصد کنیم.

وی افزود: اگر آقایان چپ، دهه ۶۰ را در دهه ۷۰ زیر فشار نقد قرار می دادیم و می گفتیم در مسئله اقتصاد، سیاست و ولایت فقیه در دهه ۶۰ نظراتتان این بود، حالا چرا در دهه ۷۰ آدم هایتان این گونه شده اند که یکی ضدولایت فقیه و دیگری غرب گرا، به این موضوعات پاسخ دهید اما چون فردگرایانه به موضوع نگاه شده است، می گویند این موضوع به فلان فرد مربوط است و به ما ارتباطی ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اگر این گونه است، چرا نزدیک انتخابات دور هم جمع می شوید، چطور حزب مشارکت که می گوید در حزب ما از نماز شب خوان تا سوسیالیست نزدیک به کمونیست وجود دارد، مگر حزبی که شروع آن با خدامحوری بوده به چنین چیزی تبدیل می شود؟ دلیل این است که بر روی فرد تاکید شده است، باید جریان ها را پاسخگو قرار دهیم، در نزدیکی انتخابات باید یک جریان پاسخگو باشد.

** در کشور کمتر حزب به معنای واقعی داریم

صفارهرندی تأکید کرد: هم اکنون در کشور کمتر حزب به معنای واقعی داریم و به حد کافی احزاب بی تابلویی داریم که استاد بندبازی هستند و فرد محور شده اند، شب انتخابات فردی را مطرح می کنند بدون آنکه حاضر باشند عوارض آن را بپذیرند علت اینکه از جناح های مختلف سیاسی در این انتخابات حاضرند و تشکیلات بزرگی به نام اصلاح طلبی یا اصولگرایی را نمایندگی می کنند اما مواضعشان با یکدیگر فرق دارد، به این دلیل است که اعتبار را به اشخاص داده ایم نه به یک جریان و اگر آن را حل نکنیم، مناظره تبدیل می شود به نمایش هنری های فرد و افراد در حالی که تمام افرادی که خود را پایبند به یک جریان فکری می دانند، باید یک موضع داشته باشند تا مردم سرگیجه نگیرند، مردمی که می گویند ما با جریان اصولگرا همراهی می کنیم، هم اکنون نمی دانند باید دنبال کدام یک از نسخه های اصولگرایی بروند.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم مناظره ها باید میان پیروان و طرفداران جریان فکری باشد، نه اشخاص و اگر افراد به مناظره می آیند، باید به نمایندگی از یک جریان فکری باشد که از قبل مانیفست آن در اختیار مردم قرار گرفته باشد تا از ماحصل مناظره، شیرین شدن یک آدم درنیاید بلکه شیرین و تلخ شدن یک تفکر و نتیجه آن حاصل شود.