به گزارش پارس ، فارس به نقل از خبرگزاری الجزیره العربیه، نیروهای واکنش سریع عربستان بیش از ۱۴۰ مرد و زن را در چند منطقه درپی برگزاری" تحصن آزادی" بازداشت کرند. گروه ها و فعالان عربستانی خواهان برگزاری این تحصن شده بودند.

این تحصن ها در منطقه العزیزیه مقابل بازارهای ابن داوود در شهر مکه، مقابل دادگاه شهر بریده، مقابل نهاد حقوق بشر در خیابان ملک فهد در شهر ریاض، مقابل مسجد جامع المعاقله در منطقه الجوف و مقابل مسجد جامعه الراجحی در منطقه حائل برگزار شد.

نیروهای امنیتی رژیم سعودی نیز وارد عمل شده و در محل برگزاری تحصن در شهر مکه مکرمه حضور یافتند و یکی خودروهای پلیس نیز به سمت تحصن کنندگان در ریاض حرکت کرده و با یکی از زنان معترض برخورد کرد.

نیروهای پلیس رژیم سعودی نیز به تحصن کنندگان در منطقه حائل فحاشی کردند و معترضان در شهر بریده را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این نیروها همچنین خیابانهای منتهی به محل برگزاری تحصن را مسدود کرده و معترضان را محاصره کردند.

با ادامه مقاومت زنان، نیروهای پلیس به آنها در شهرای بریده، مکه مکرمه، حائل، ریاض و جوف با باتوم حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و بازداشت کردند.

مردان معترض در منطقه حائل درپی مشاهده حمله نیروهای امنیتی به زنان معترض به مقابله با آنها پرداخته و از نزدیک شدن این نیروها به زنان جلوگیری و آنها را تا خانه هایشان همراهی کردند.

تحصن آزادی با مشارکت گسترده زنان و همچنین حضور نوجوانان همراه بود که پرچم های سفید رنگ را به نشانه مسالمت آمیز بودن جنبش خود در دست داشتند.