به گزارش پارس ، به نقل ازباشگاه خبرنگاران، « اوبر ویدرین» وزیر امور خارجه سابق فرانسه در گفتگو با کانال دو تلویزیون این کشور از مشارکت ایران در کنفرانس « ژنو ۲» درباره بحران سوریه و یا در هر نشست بین المللی در این خصوص حمایت کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی همچنین در ادامه گفته های خود پیش بینی کرد ایالات متحده به طور حتم پیرامون برنامه هسته ای و پرونده های ژئو سیاسی از طریق اتخاذ سیاست عمل گرایانه « پراگماتیستی» خود با تهران وارد مذاکره مستقیم می شود و آمریکا به این مذاکرات نیاز دارد.