پارس به نقل از کیهان: سایت صهیونیستی بالاترین ضمن انتشار این مصاحبه نوشت: سبزها زمانی شعار می دادند موسوی دستگیر بشه ایران قیامت میشه. الان ۳ ساله این دو تا بدبخت رو در حصر نگه داشتن هیچ کاری هم نکردن.
بالاترین اضافه کرد: این دو نفر هر چه بودند از روی حرف خود کوتاه نیومدن و به حصر اجباری رفتند و حاضر نشدن ننگ شرکت در انتصابات رو بپذیرن. حداقل من طرفدار پادشاهی برای ۴ سال پایمردی این دو نفر از آنها تشکر می کنم. اینجاست که فرق انسان تا انسان مشخص میشه. یکی میشه ممد خاتمی که مخفیانه میره رأی میده و هاشمی رفسنجانی که تنور گرم میکنه یکی هم میشه موسوی و کروبی که حاضر نمیشن دیگه هیچ گونه سازشی با رژیم کنند.
پایگاه اینترنتی خودنویس نیز در تحلیل مشابهی نوشت: اپوزیسیون هیچ گاه به خود اعتماد نداشته است. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. بخشی از اپوزیسیون این روزها پس از عدم صلاحیت هاشمی رفسنجانی اینک به امام زاده ای به نام شیخ حسن روحانی دل بسته اند تا شاید از او معجزه ای برآید! برای این دسته از نیروهای سیاسی، دیگر دوان دوان دویدن به دنبال این و یا آن شخصیت وابسته به نظام به یک پرنسیب و عادت تبدیل شده است. انگار آنها در طول حیات سیاسی خود هیچ برنامه و آلترناتیوی نداشته اند و اساساً علت وجودی آنها به ناف نیروهای مذهبی و روحانیت بند است!
نویسنده می افزاید: از خاتمی به موسوی رسیدند و با یک عقب گرد به هاشمی دست یافتند و اینک حسن روحانی به قهرمان آنها تبدیل گشته است. رژیم اسلامی در طول عمر خود همه نقاط ضعف و قوت اپوزیسیون را به خوبی شناخته است و توانسته است تا همه اعمال و اهداف مخالفان را رصد کند.