به گزارش پارس نیوز، این روزها بازار اظهار نظر در خصوص فناوری بلاکچین و کاربرد آن در حوزه‌های گوناگون بسیار داغ است.بخش خصوصی و به خصوص نسل جوان درگیرتوسعه فارم های استخراج رمز ارزها و بخش دولتی در حال بررسی جوانب مختلف این فناوری و تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف حاکمیتی هستند.

این شیدایی به فناوری بلاکچین و محصول مستقیم آن یعنی رمز ارزهایی همچون بیت کویین و اتریوم تنها منحصر به ایران نیست.دنیا عطش استفاده از این فناوری جدید را دارد. امروز متخصصان فناوری بلاکچین بالاترین میزان دستمزد را در بین سایر متخصصان حوزه فناوری اطلاعات را دریافت می‌کنند. بسیاری از شرکت به دنبال استفاده از فناروی بلاکچین در صنعت بانکداری و بیمه، حمل و نقل و پزشکی هستند.

دولت‌ها هم تلاش می‌کنند تا از این فناوری عقب نمانند. جلسات متعدد سنای آمریکا برای بررسی اثرات فناوری بلاکچین بر حوزه‌های مختلف خدمات عمومی نشانه واضحی از این امر است. درک این نکته بر هر ناظر آگاهی بسیار سهل است که فناوری بلاکچین به خصوص در حوزه رمز ارزها می‌تواند چه امکاناتی در اختیار کشور ما که با مشکلات فراوانی در حوزه تحریم‌ها روبه رو است، قرار دهد. 

از همین رو وزارت ارتباطات  و فناروی اطلاعات نیز به دنبال توسعه این فناوری به خصوص با همکاری با طرف‌های خارجی است. با این حال نباید این نکته را از یاد برد که صرفه نظر از جنبه‌های تبلیغاتی فناوری بلاکچین این فناوری از پیچیدگی‌ها و جنبه‌های تخصصی برخوردار است که نیاز به درک بالایی از فناوری اطلاعات دارد.
خوشبختانه هم اکنون متخصصان فناوری چه در بخش حصوصی و چه در بخش دولتی وجود دارند که از تسلطی مثال زدنی بر این شاخه جدید از فناوری اطلاعات برخوردارند. پیشرفت‌های صورت گرفته در داخل کشور در همین مدت کوتاه به خوبی گواهی می‌دهد که چه ظرفیت عظیمی در همین باره وجود دارد. 

با این حال آنچه که می‌تواند روند روبه جلوی این حوزه را در ایران تهدید کند، انتظارات بیجا از این فناوری و ایجاد چهارچوب‌های قانونی بدون در نظر گرفتن قواعد فنی است. سخنان مکرر مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و .. در خصوص استفاده از فناوری بلاکچین اگر چه این امید را ایجاد می‌کند که حاکمیت متوجه اهمیت این فناوری در آینده اقتصاد شده اما درک روشنی از جزییات آن هنوز وجود ندارد.

خوشبختانه هم اکنون مراکز قانونگذاری و حاکمیتی کشور مراکزمتعدد تحقیقاتی در اختیار دارند که می‌توانند چهارچوب‌های دقیق و فنی را برای استفاده از فناوری بلاکچین در اختیار قانوگذاران و مراکز حاکمیتی قرار دارند. در طول ماه‌های گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص نفش فناوری بلاکچین در دور زدن تحریم‌ها اطلاعات چندین مقاله پژوهشی ویزه نمایندگان مجلس تولید کرده است. 

انتظار از مراکز حاکمیتی کشور این است که با درک شرایط  حساس فعلی به خصوص در حوزه تحریم‌ها با مطاله دقیق در مورد فناوری بلاکچین وارد این حوزه شوند تا زمینه بهره برداری کشور را از این فناوری فراهم کنند.