به گزارش پارس نیوز، 

بر این اساس، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و همچنین گزارش کمیسیون شوراها درباره لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین رضا اردکانیان وزیر نیرو و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به منظور پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان به صحن علنی مجلس می‌آیند.