نقوی حسینی با اشاره به تصویب 20 دقیقه ای برجام از نماینده های مجلس خواهش کرد زیر بار تصویب CFT نروند که لاریجانی به وی گفت تصویب برجام 4 ساعت به طول انجامید.