به گزارش پارس نیوز، 

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتر خود نوشت: فردا چهارشنبه ۲۱ شهریور جلسه شورای نگهبان برای بررسی مصوبات ارسالی تشکیل خواهد شد. دو مصوبه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی نیز در دستور کار خواهد بود.

خبر‌کدخدایی‌درباره‌بررسی‌ممنوعیت‌بکارگیری‌بازنشستگان