به گزارش پارس نیوز، 

اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شنبه هفته آینده 20 مرداد 97 به شیراز سفر می‌کنند. 

این سفر به دنبال وصول شکایات مردمی درباره تخریب ابنیه تاریخی در این شهر و عدم حفاظت از این بناها به کمیسیون انجام می‌شد و بنا است تا بررسی‌های لازم درخصوص این موضوع انجام شود.