به گزارش پارس نیوز، 

حمیدرضا حاجی بابایی  اظهار کرد: مجمع عمومی فراکسیون ولایی روز گذشته به مدت سه ساعت به بحث و بررسی درباره نحوه ورود به انتخابات هیئت رئیسه پرداخت که در نهایت جمع بندی مشخصی حاصل نشد.

وی افزود: ما برای ورود به انتخابات هیئت رئیسه جدید دو گزینه ورود به صورت مستقل و یا تلفیقی به معنای اجماع با دو فراکسیون دیگر داریم که هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم. این احتمال وجود دارد که در جلسه هفته آینده جمع بندی نهایی حاصل شود. احتمالا انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم در سال سوم در ششم خرداد برگزار می شود.