به گزارش پارس نیوز، 

غلامرضا کاتب  درخصوص ساعت کاری قوه مقننه در ماه مبارک رمضان گفت: ساعت شروع کار صحن علنی مجلس از ساعت 8 به 9 صبح و زمان پایان صحن علنی نیز از ساعت 12 به 13 تغییر خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز درخصوص ساعات کاری کمیسیون های مجلس تصمیم گیری نشده است، افزود: به احتمال زیاد با توجه به تغییر زمان صحن علنی، کمیسیون ها ساعت 14 و 30 تشکیل خواهند شد.

وی تصریح کرد: البته ممکن است تغییر ساعت شروع به کار کمیسیون ها مورد توافق واقع نشده و به همان رویه قبل ادامه یابد./

پایان پیام