به گزارش پارس نیوز، 

حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه در چارچوب نشست‌های دو جانبه نهمین دوره کنفرانس بین‌المللی آستانه، عصر امروز با استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار و گفت‌وگو کرد.

جابری انصاری و دی میستورا در این نشست، در خصوص آخرین تحولات روندهای آستانه و ژنو و مصوبات کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه به ویژه در خصوص شکل گیری کمیته قانون اساسی، گفت‌وگو و رایزنی کردند.

وی با اشاره به گفت‌وگوهای اخیر خود با مقامات بلند پایه سوریه، بر ضرورت یافتن یک راه حل توافقی که بتواند اعتماد همه طرف‌ها را جلب کند تاکید کرد.

طرفین در پایان این دیدار بر ضرورت ادامه مشورت‌ها و رایزنی‌های متمرکز خود برای کمک به حل بحران سوریه تاکید کردند.