به گزارش پارس نیوز، 

عواد العواد -- وزیر فرهنگ عربستان -- در پاسخ به پرسش خبرنگار رژیم صهیونیستی درخصوص احتمال همکاری فرهنگی میان عربستان و این رژیم گفت: امیدوارم به زودی و پس از حل مشکلات باقیمانده این اتفاق بیفتد.