محسن پیرهادی با انتشار پستی در صفحه شخصی اش به بیانیه ترامپ علیه ایران واکنش نشان داد و نوشت:

 بیانیه ترامپ علیه ایران، شکلی از برده داری مدرن بین المللی است که او برای غرب به نمایش گذاشته است تا با همراهی دوستانش چیزی از استقلال و هویت ایران بزرگ نماند

ایرانیان نظاره گرند تا ترامپ این آرزو را به گور ببرد.

پیرهادی. ترامپ