به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در حکم وزیر کشور خطاب به حاجی زاده آمده است: به استناد تبصره ۹ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به بند سه صورتجلسه مورخ ۲۳ /۲/۹۲ هیأت اجرائی مرکزی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بموجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان مسؤول پیگیری و هماهنگی امور مربوط به بازرسی و کنترل جریان انتخابات ریاست جمهوری منصوب می نمایم.

انتخاب اعضاء، پیگیری برای تشکیل گروه های بازرسی در سراسر کشور، برنامه ریزی برای توجیه و آموزش بازرسین و اتخاذ تمهیدات لازم برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، از جمله مواردی است که انتظار دارد با یاری پروردگار متعال و با هماهنگی اینجانب نسبت به انجام شایسته و مطلوب آن اهتمام و تلاش نمایید.

مهندس مصطفی محمد نجار وزیر کشور، در این حکم همچنین با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و به استناد ماده ۶۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مسؤولیت امور مربوط به بازرسی انتخابات شوراها را نیز به غلامعلی حاجی زاده محول نموده است.