به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمد البرادعی، رئیس حزب الدستور در صفحه اجتماعی تویتر خود نوشت: آنچه هم اکنون در سوریه رخ می دهد باعث می شود از عرب بودن خود خجالت بکشم.

وی گفت: پس از کشته شدن ۷۰ هزاران تن هیچ کاری نمی کنیم نشسته ایم تا قدرت های بزرگ ما را به نشست بین المللی دعوت کنند و ما بصورت گروهی در آن شرکت کنیم.