به گزارش پارس به نقل از ایسنا، رئیس جمهور آمریکا رئیس سازمان مالیات این کشوررا در پی افشای رسوایی جاسوسی عده ای از کارمندان این سازمان در زمان مبارزات انتخاباتی گروه های جمهوری خواه اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا از جک لیو، وزیر دارایی خواسته است استعفای استیون لیو را بپذیرد.

وی از انتقاد مستقیم از لیو خودداری کرد اما این اقدام کارمندان ادره مالیات را غیرقابل بخشش و سوء رفتار خواند و گفت که رهبری جدید برای این آژانس ضروری است.

این رسوایی سیاسی در چند روز گذشته برای کاخ سفید دردسرهای زیادی به پا کرده بود.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای کوتاه گفت: برای تحقیقات بیشتر در این زمینه با کنگره همکاری خواهد کرد. آمریکایی ها حق دارند در این رابطه خشمگین باشند. من اینگونه عملکردها را در هیچ اداره ای تحمل نخواهم کرد.

رییس جمهوری آمریکا در عین حال گفته است از وزیر دارایی خود خواسته است به توصیه های گزارش این وزارتخانه درباره رفتار با گروه های جمهوری خواه عمل کند.

استیو میلر در سخنرانی خداحافظی خود گفته است باید" اعتماد از دست رفته مردم" به این سازمان را فورا بازسازی کرد.

سازمان فدرال مالیات آمریکا از کلماتی چون" تی پارتی" و" میهن پرست" برای نشانه گذاری گروه های جمهوری خواه جهت موشکافی های بیشتر استفاده می کرد. گزارش بازرس کل وزارت دارایی در امور مالیانی فاش کرده است مقامات ارشد سازمان مالیات گفته اند تصمیم گیری برای موشکافی در وضعیت مالیاتی گروه های محافظه کار تحت تاثیر فرد یا گروهی خارج از این سازمان نبوده است.

با این حال گزارش تاکید کرده که مدیران سازمان اجازه داده اند یک" طبقه بندی بی جا" در فعالیت های سازمان ایجاد شود و ۱۸ ماه ادامه پیدا کند. بر این اساس این طبقه بندی ها به" تاخیرهای جدی" در رسیدگی به پرونده های تخفیف مالیاتی و" درخواست مدارک غیرضروری" منجر شده است.

اوباما این اقدامات را غیرقابل تحمل دانسته و وعده داد هرچه در قدرت دارد برای جلوگیری از تکرار آن به کار خواهد برد.