به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محسن بهرامی با بیان این که « شریعتمداری از قبل اعلام کرده بود در صورت حضور هاشمی با وی رقابت نمی کند» اظهار کرد: وی بر مواضع خود پایبند است و با هاشمی رقابت نمی کند.

وی همچنین افزود: شریعتمداری به معنای عرفی انصراف داده است و نه به معنای حقوقی. به لحاظ حقوقی وی باید نامه ای به شورای نگهبان و هیات نظارت بنویسد و اعلام کند که از ادامه حضور در انتخابات انصراف داده است.

وی گفت: این نامه و بیانیه ها در حال تهیه شدن است و در روزهای آینده منتشر می شود.