به گزارش پارس به نقل از فارس، محسن بهرامی سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد شریعتمداری  با اعلام خبر انصراف شریعتمداری به نفع هاشمی رفسنجانی، گفت: گرچه هنوز مراحل قانونی انصراف از کاندیداتوری طی نشده است اما ایشان از ابتدا هم گفته بودند که در صورت کاندیداتوری آقای هاشمی، انصراف خواهند داد.

وی با بیان اینکه به زودی مراحل قانونی انصراف از کاندیداتوری شریعتمداری انجام خواهد شد، تصریح کرد: آقای شریعتمداری، آقای هاشمی را بهترین فرد برای ریاست جمهوری می دانند و از همین رو به نفع ایشان کنار کشیدند.