به گزارش پارس به نقل از کیهان،   این مراسم از ساعت ۱۲ آغاز و با سخنرانی محمدحسن نامی وزیر ارتباطات ادامه خواهد یافت. پس از ایراد سخنرانی وزیر ارتباطات، آیت الله جنتی به ایراد خطبه ها و اقامه نماز خواهد پرداخت.