به گزارش پارس به نقل از کیهان، وی مهره اجیر شده احزاب تندرو در دوره اصلاحات برای ترور شخصیت هاشمی با استفاده از عنوان عالیجناب سرخپوش قتل های زنجیره ای (سال ۷۷ و ۷۸) بود. او اکنون ضمن تحلیلی در وب سایت رادیو زمانه می نویسد: انتخابات فرصتی برای تبدیل عالیجناب سرخپوش به عالیجناب سبزپوش است. هاشمی در ساختن وضعیت فعلی نقش اساسی داشته و یکی از ارکان بوده است. هاشمی دهه ۷۰، هاشمی دهه ۶۰ نیست و هاشمی دهه ۸۰ هم هاشمی دهه ۷۰ نیست. او رفته رفته به حاشیه رانده شده است. انتخابات ۹۲ هاشمی، انتخابات ۸۸ موسوی است.


وی خواستار ساختن دو قطبی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی و استفاده از هاشمی در این فضا شده و می نویسد: اگر این دو قطبی ساخته شود، هاشمی به طور طبیعی به درون آن رانده خواهد شد. در آن صورت باید دست به انتخابی سرنوشت ساز بزند. در جبهه حاکمیت یا مخالفان قرار گیرد. انتخابات ۸۸، موسوی پیشین را موسوی سبزپوش کرد. انتخابات ۹۲ نیز ممکن است هاشمی پیشین را سبزپوش کند. او اگر نخواهد گفتار و رفتارش را سبز کند، بازی را کاملاً باخته است. در این شرایط، مخالفان نیز باید بکوشند تا « عالیجناب سرخپوش» را به موسوی / کروبی دیگری، یعنی « عالیجناب سبزپوش» تبدیل کنند.


گنجی که در لو دادن برخی سناریوها مهارت دارد، با بیان اینکه آمریکایی ها می خواهند در قالب یک سناریو لغو تحریم ها را به تغییر رژیم در ایران مشروط کنند، مجدداً به ضرورت قربانی کردن هاشمی پرداخته و نوشت: هاشمی رفسنجانی [برای سبزها] بهانه ای بیش نیست. اگر بتوان او را به عالیجناب سبزپوش تبدیل کرد، گامی به پیش است. اگر چه ممکن است هزینه آن سرنوشتی چون سرنوشت منتظری، موسوی و کروبی باشد.


کیهان پیش از این بارها تصریح کرده که افراطیون مدعیان اصلاح طلبی ۱۲ سال پس از انتقام سختی که از هاشمی گرفتند، مجدداً درصدد تسویه حساب با هاشمی هستند اما با این تفاوت که این بار با ژست منافقانه حمایت از هاشمی می خواهند او را قربانی مطامع خود کنند و هاشمی را درگیر بازی دو سر باخت سازند.