رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه در مورد نامه به رهبر انقلاب با دکتر لاریجانی صحبتی نکرده و وی از آن کاملا بی‌خبر بود، گفت: تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در مصاحبه دیروز نیز صرفا یک مثال بود و هیچ تمرکزی بر این موضوع وجود ندارد.

یوسفیان ملا با اشاره به خبر منتشر شده در خصوص تغییر نظام ریاستی به پارلمانی با بیان اینکه‌ موضوع نامه اصلا تغییر نظام ریاستی به پارلمانی نیست، گفت: بر اساس بیانات رهبر انقلاب در کرمانشاه در خصوص قابل بررسی بودن نظام پارلمانی، این برداشت ایجاد می شود، که قانون اساسی قابل بازنگری است. وی با بیان اینکه امضا کنندگان نامه به رهبر انقلاب، ضمن اشاره به بیانات ایشان در کرمانشاه، خواستار صدور مجوز برای ورود به قانون اساسی شده اند، افزود: در صورت صدور مجوز بازنگری از سوی رهبر انقلاب، بیشتر تمرکز ما بر روی وظایف دستگاه‌های اجرایی خواهد بود زیرا بسیاری از دستگاه‌ها بار سنگینی را تحمل می کنند که نیاز به تغییر دارند. رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه در این نامه اصلا تمرکزی بر تغییر نظام ریاستی به پارلمانی وجود ندارد، توضیح داد: براساس قانون اساسی رهبر انقلاب در صورت موافقت با بازنگری قانون اساسی، مواد مد نظر خود را در نامه ای به رئس جمهور اعلام می کنند و خبرگان تشکیل شده نیز باید صرفا مواد قید شده را مورد بازنگری قرار دهند. یوسفیان ملا با بیان اینکه در مورد نامه به رهبر انقلاب با دکتر لاریجانی صحبتی نکرده و وی از آن کاملا بی خبر بود، تصریح کرد: تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در مصاحبه دیروز نیز صرفا یک مثال بود و هیچ تمرکزی بر این موضوع وجود ندارد و باید دانست هنوز دستوری هم از سوی رهبر انقلاب برای بازنگری صادر نشده است.