حزب زنان جمهوری اسلامی به مناسبت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد: اکنون که قریب به چهل سال از عمر پربرکت جمهوری اسلامی ایران می گذرد، نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی بر گرفته از مکتب فکری سیاسی ـ اجتماعی از اسلام ناب محمدی امام راحل، انتخابات را به مجرای ارتباط مستحکم نظام با مردم تبدیل کرده است.

این بیانیه می‌افزاید: وعده الهی در پیروزی مستضعفین بر ستمگران و مستکبرین در این منظومه سیاسی - مدنی، مشروط به قیام و مبارزه و استقامت شده است و انتخابات یکی از همان عرصه های نصرت دین و استحقاق دریافت یاری خداوند است.

این بیانیه تصریح کرده است: مطالبه عمومی برای تغییر به نفع مردم و به نفع ارزشهای انقلاب بیش از پیش به وضوح احساس میشود و قطعاً هوشمندی ملّت ایران با تجارب 38 ساله و بصیرت روز افزون این تغییر را رقم خواهد زد.

«وضعیت موجود را می‌توان دوران انفعال ارزیابی کرد؛ انفعال در دیپلماسی، انفعال در اقتصاد، انفعال در مباحث مربوط به حقوق بشر، انفعال در مسئله مشارکت و آزادی زنان، انفعال در مسئله هسته ای و انفعال در اعتدال و مردم در حالی به این انتخاب سرنوشت‌ساز نزدیک میشوند که در سه بعد اقتصادی، فرهنگی و ارزشی همچنین تضعیف عزت ملی در رنج و فشار هستند.»

این بیانیه تاکید کرده است:‌ حزب زنان جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله حمایت قاطع خود را از آیت‌الله رئیسی به عنوان نامزد اصلح اعلام می دارد.