به گزارش پارس به نقل از فارس، دانشجویان دانشگاه های تهران در پی هتک حرمت مضاجع شریف مسلمانان توسط تروریست های وهابی روز دوشنبه در مقابل دفتر سازمان ملل تجمع اعتراضی برگزار می کنند.

پس از هتک حرمت تروریستهای وهابی در سوریه دانشجویان در اعتراض به این عمل روز دوشنبه ساعت ۱۳ همراه با اقامه نماز ظهر و عصر مقابل دفتر سازمان ملل تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل و بسیج دانشجویی تاکنون برای برگزاری این تجمع اعلام آمادگی کرده اند.