به گزارش پارس به نقل از العالم،   شیخ « احمد القطان» روز شنبه  با اشاره به اینکه تکفیری ها تفکر یهودی - آمریکایی دارند، در واکنش به اقدام گروه های تکفیری در نبش قبر حجر بن عدی صحابی پیامبر اکرم (ص) در سوریه، گفت: گروههایی که در فتنه طائفه ای و مذهبی گرفتار شده اند، یک تفکر انزوا گرایانه را در دستور کار خود قرار داده اند؛ این اقدام نشان می دهد که این گروه ها به دنبال آزادی و دموکراسی نیستند، بلکه خواهان به راه انداختن درگیری های طایفه ای و مذهبی هستند.

رئیس جمعیت لبنانی « قولنا والعمل» با اشاره به ادعای انقلابی بودن این افراد تأکید کرد که این اقدامات احساسات شیعیان و اهل تسنن را در هر مکانی جریحه دار می کند و افزود: آیا این اقدام در راستای همان ادعاهای انقلابی آنها است، آیا این کار برای آنها آزادی و دموکراسی مورد نظرشان را ایجاد می کند؟

شیخ احمد القطان این اقدامات را نتیجه تفکرات انزواگرایانه و تکفیری و متعصب آنها دانست و در واکنش به جشن و پایکوبی تکفیری ها بعد از تخریب مقبره حجربن عدی، نبش قبر در اسلام را حرام دانست و گفت: مزدوران آمریکایی - یهودی پس از شکست نظامی در سوریه، به این شیوه روی آورده اند.

چند روز پیش تروریست های وابسته به جبهه النصره دست به تخریب و نبش قبر آرامگاه حجر بن عدی صحابی پیامبر در عدرای ریف دمشق زدند و جنازه وی را به مکان نامعلومی انتقال دادند.