به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز شنبه در اولین نشست بررسی نقش زنان و جوانان در تحقق اهداف جنبش عدم تعهد با اشاره به اهمیت این نشست خاطر نشان کرد: این نشست بسیار مهم و یکی از نیازهای امروز جامعه بشری است.

احمدی نژاد در ادامه گفت: نظام اجتماعی برآمده از نوع تلقی و دریافت از انسان است و نظام اجتماعی و بین المللی بر اساس دریافتی که از انسان وجود دارد شکل گرفته و تاسیس می شود.

رییس جمهور با بیان اینکه نظام کنونی حاکم بر دنیا بر پایه تلقی محدود از انسان پایه گذاری شده است، تصریح کرد: براساس این تلقی که انسان رقیب و نقطه مقابل خدای متعال فرض شده است در حالی که همه روابط انسان با طبیعت و جامعه، به تبع رابطه او با خدا شکل می گیرد.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه در یک دوره طولانی، انسان را در برابر خدا تعریف کردند؛ اظهار داشت: آنها معتقد بودند که خدا ماموریت دارد انسان را در فشار و تنگنا قرار داده و آزادی او راسلب کند؛ اگر چه در برابر این تلقی باطل مردم قیام کردند و جنبش ها شکل گرفت اما اصل تلقی تغییر نکرد و سلطه گران با همین تلقی، نظامات فکری اجتماعی را پایه گذاری کردند.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: نتیجه تعامل با خدا، تعامل انسان با انسان است، آنان انسان و امکانات را محدود تعریف کرده و انسان را برای بهره مندی از این امکانات در نزاع با هم قرار دادند و با این دیدگاه برتری از آن کسی است که غلبه کند و نتیجه این تلقی در نظام سرمایه داری و مارکسیستی یکسان است اینکه همه دولت ها و انسانها در رقابت و جنگ و تسلط بر یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه نگاه محدود به انسان هر نوع اقدام ضد انسانی را توجیه می کند، گفت: برای حل مشکلات اقتصادی اجازه می یابند سرزمین دیگران را اشغال کرده، برای حل مشکلات سیاسی اجازه می یابند بحران آفرینی کنند و برای تحکیم سلطه خود اجازه می یابند که جامعه بشری را تحقیر و سرکوب کنند. اینان کمال انسان را در بهره مندی هرچه بیشتر از امکانات مادی و تسلط و تفاخر بر دیگران می دانند و وضع موجود جهان تبعه جنس نگاه اینهاست.

رییس جمهور با اشاره به اینکه جنبش عدم تعهد ایجاد شد تا راه جدیدی را در برابر جامعه انسانی قرار دهد، خاطر نشان کرد: کمال انسان در تسط بر دیگران نیست، انسان و خدای متعال مقابل هم نیستند بلکه برای هم، در کنار و در طول هم هستند و انسان در سایه خدا مفهوم می یابد و شکوفا می شود.

احمدی نژاد افزود: انسان این توانایی را دارد که دروازه علم، حکمت، رحمت و لطف خدا و آیینه تمام نمای تجلی اسماء و صفات الهی باشد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه انسان با دیگران در تنازع نیست و عظمت انسان در سلطه بر دیگران و چپاول دیگران تفسیر نمی شود، ادامه داد: کمال انسانی در زندگی و خدمت برای دیگران، در تلاش برای تحقق ارزش های الهی در جامعه و تلاش برای استقرار کرامت انسان که بالاترین ارزش خلق شده در عالم است، می باشد.

احمدی نژاد اظهار داشت: اینکه انسان سعادت و رفاه خود را در رفاه و سعادت دیگران ببیند معنای کمال انسانی است و این با اندیشه ای که بر مراکز قدرت جهان حاکم است تفاوت دارد در اندیشه حقیقی انسانی، راه انسان بودن در خدمت و یاری و احترام به اندیشه ها و کرامت دیگران است.

وی گفت: محصول نگاه مادی و محدود به انسان این است که چند نفر به خودشان حق می دهند که اراده خود را بر همه جای جهان اعمال کرده و منافع خود را در قالب جامعه بین المللی بر ملت ها تحمیل کنند.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: جهان نیازمند راه جدیدی است؛ راهی که بزرگان جنبش عدم تعهد آنرا پایه گذاری کرده اند و آن استقرار صلح، پیشرفت، رفاه، عزت و کرامت برای همگان است که فقط از طریق باهم بودن و برای هم بودن پیش خواهد رفت.

رییس جمهور تاکید کرد: حرکت براساس نگاه مادی و محدود به انسان موجب کینه و بددلی، تقابل و دشمنی است اما براساس اندیشه الهی و انسانی موجب، محبت، مهربانی و عشق و مهرورزی است.

وی افزود: شکوفا شدن حقیقت انسان در سایه مهرورزی است و محال است که کسی عاشق انسان نباشد و برای استقرار ارزش های الهی و انسانی تلاش کند، چرا که همه ارزش های انسانی در سایه مهر و عشق به انسان ها محقق می شود.

احمدی نژاد در ادامه به نقش زنان در جامعه انسانی اشاره کرد و گفت: کانون مهرورزی که باعث تغذیه دلها و اندیشه ها می شود، وجود زن است، خداوند زنان را کانون جوشش محبت و اندیشه مهرورزی قرار داده است؛ زن تجلی مهرورزی است که اگر قلب مهربان و روحیه مهرورزی آنان نبود جامعه انسانی حتی یک روز هم دوام نمی آورد.

رییس جمهور افزود: شیطان به دنبال آن است که زنان را از نقش پایه ای انتشار مهر و محبت در جامعه بشری دور کند و اگر این وجه عظیم الهی از زنان سلب شود، کره خاکی ارزش یک لحظه زندگی کردن را نخواهد داشت.

احمدی نژاد با اشاره به پیشگام بودن زنان در طول تاریخ ادامه داد: زنان باید به میدان آمده با انتشار مهرورزی از حقیقت و کمال انسانی صیانت کنند، چرا که قلب های آنان همواره کانون مهرورزی بوده و زیبایی های انسانی را سریع تر دریافت می کنند.

رییس جمهور افزود: در همه نهضت هایی که در طول تاریخ برای احیای حقیقت انسان و استقرار عدالت و پاکی برپا شد زنان نقش پیشگام داشته و امروز هم بایستی این نقش را حفظ کنند.

وی با بیان اینکه جوانان نیز نماد نشاط، امید، تدبیر و تحول خواهی و موتور حرکت ملت ها به سمت قله ها هستند، خاطر نشان کرد: اگر در جامعه ای جوانان دچار خمودی و ایستایی شوند و روحیه تحول خواهی آنها به سردی بگراید، آن جامعه مرده است.

رییس جمهور با بیان اینکه امروز نیازمند تحولات بزرگ در عرصه ملی کشورها و جهانی هستیم، اظهار داشت: باید اندیشه و به تبع آن نظام اجتماعی تغییر کند که موتور این حرکت همانا جوانانی هستند که اندیشه الهی در دل پاک آنها و امید به آینده روشن خواسته آنهاست.

احمدی نژاد با بیان اینکه جهان در آستانه تغییرات بزرگ قرار دارد و اندیشه خالی از انسانیت به پایان راه رسیده و در بن بست حرکت می کند، گفت: امروز تنها زبان پیروان اندیشه مادی زبان زور، سلاح پایگاه نظامی و اشغالگری است در حالی که از درون بمب و اشغالگری، انسانیت بیرون نمی آید.

وی خاطر نشان کرد: امروز ملت ها باید متحد، همدل و مشترک، حقیقتی را مطالبه کنند که آن حقیقت جاری و مستقر خواهد شد.

رییس جمهور تصریح کرد: جهان در حال تحول است و ملت های مستقل زنان و جوانان خداخواه و کمال جو باید در این مسیر حرکت کنند و جنبش عدم تعهد یک ظرف و فرصت مناسب برای ایجاد همدلی، هم افزایی، حرکت و ساختن آینده ای زیبا و درخشان برای جامعه بشری است.

احمدی نژاد در پایان از دبیر جنبش عدم تعهد برای برپایی اولین نشست بررسی نقش زنان و جوانان در تحقق اهداف جنبش عدم تعهد تشکر کرد.