به گزارش پارس به نقل از مشرق، جمعی از اعضای مجمع مدرسین و محققین قم با محمد خاتمی دیدار داشته اند. در این دیدار از وی خواسته اند در انتخابات ولو آنکه رد صلاحیت شود شرکت کند چرا که وضع او از این که هست بدتر نخواهد شد. خاتمی در پاسخ آنها گفته: " الان می توانم به اردکان بروم اما اگر بیایم و مرا رد صلاحیت کنند دیگر تا اردکان هم نمی توانم بروم. "