به گزارش پارس ، به نقل ازمهر، روزنامه سوئیسی" تاگس انسایگر" در بخشی از یک تحلیل نوشت: هیچ کس تا به حال مدارک جامعی در این باره که رژیم اسد سلاحهای شیمیایی را علیه شورشیان به کار برده ارائه نداده است. این در حالی است که سوداگران و حامیان نو محافظه کار جنگ افروزی در آمریکا بار دیگر مانند ده سال پیش یک مداخله نظامی در سوریه با آینده ای نامعلوم را درخواست می کنند.

نویسنده در ادامه اوباما را تحت فشار حامیان جنگ افروزی در سوریه ارزیابی کرده و در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که اطرافیان اوباما با توجه به درخواستهای روزافزونی که برای مداخله نظامی در سوریه از طرف برخی گروهها وارد می شود این گونه اظهار داشته اند که شاید سلاحهایی به شورشیان تحویل داده شود. به تدریج خطر اینکه این سلاحها می تواند در دستان القاعده یا افراطیون بیفتد کم رنگ می شود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه حامیان مداخله نظامی در سوریه از جمله سناتور مک کین کافی است تنها نگاهی به تاریخچه جنگ عراق بیندازند نوشت: در عراق حداقل ۱۰۰ هزار غیر نظامی کشته شدند، حدود ۱.۵ میلیون عراقی از کشورشان فرار کردند. همچنین نگرانیهایی درباره شعله ور شدن مجدد جنگهای شهروندی دراین کشور وجود دارد.

واشنگتن پست بدون توجه به این مسائل در یک مقاله ادعا می کند که علایق آمریکا آسیب جدی می بیند اگر مداخله نظامی در سوریه صورت نگیرد. در صورت چنین مداخله ای ایالات متحده مانند جنگ عراق درگیر جنگهای شهروندی می شود که پایان آن کاملا نامشخص و نامعلوم است.

برخی افراد در پایتخت آمریکا بر این عقیده اند که اختلافات و درگیریها در سوریه تنها با یک راهکار سیاسی قابل حل است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که گویا با وجود جنگهای عراق و افغانستان اینکه چنین مداخله نظامی در سوریه می تواند به فاجعه منجر شود از طرف سیاسیون در واشنگتن به فراموشی سپرده شده است. در این میان اوباما به این مسئله شک دارد، چرا که وی به طور غریزی احساس می کند که مداخله نظامی در سوریه که از ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ سومین مداخله نظامی در یک کشور اسلامی خواهد بود می تواند رئیس جمهوری وی را به خطر انداخته و بر اهداف سیاست داخلی وی سایه افکند. این خیلی آسیب زا است که اوباما نمی تواند نظر خود را به طور واضح بیان کند.