به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمود احمدی نژاد در نخستین نشست بررسی نقش زنان و جوانان در تحقق اهداف جنبش عدم تعهد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: امروز در آستانه تغییرات بزرگ جهانی قرار گرفته ایم و اندیشه خالی از انسانیت به پایان راه خود رسیده است و در بن بست حرکت می کند.

وی افزود: زبان آنان زبان زور، اسلحه، بمب، پایگاه نظامی و اشغالگری است در حالی که از دل هیچ یک از این ها انسانیت بیرون نمی آید، اینها ابزار تبعیت است، در حالی که انسان یعنی عشق، ایثار و گذشت و خوشبختانه اینان چه بخواهند و چه نه، در انتهای راه هستند.

رییس جمهور گفت: جهان در انتظار یک نظم انسانی و پاک است و ماموریت ما این است که دست در دست هم، با هم و برای هم به میدان بیاییم و حرکت عظیم انسانی را به راه بیندازیم. ملت ها هرگاه با یکدیگر متحد شده اند و حقیقتی را مطالبه کرده اند آن حقیقت جاری و مستقر شده است.

احمدی نژاد با بیان این که نظام اجتماعی برآمده از نوع ترقی و دریافت از انسان است، اظهارکرد: این که چه دریافتی از انسان داشته باشیم، نظام بین الملل نیز بر همان اساس شکل می گیرد و تاسیس می شود. نظامی که امروز بر دنیا حاکم است، بر پایه یک تلقی محدود از انسان پایه گذاری شده است که در آن، انسان رقیب انسان، نقطه مقابل انسان و قبل از آن انسان در برابر خدا تعریف شده است.

وی ادامه داد: در یک دوره طولانی انسان را در برابر خدا تعریف کرده اند و خدا را اینگونه نشان داده اند که مامور است جلوی آزادی انسان را بگیرد. هر چند جنبش های مختلفی در مقابل این نوع تلقی شکل گرفت، اما در اصل تلقی تغییری حاصل نشد و بعدها بر اساس همین تلقی، نظامات بین المللی پایه گذاری شد.

احمدی نژاد با بیان این که در این نوع تلقی، انسان در نزاع با انسان تعریف می شود و برتری از آن کسی است که غلبه پید اکند، ادامه داد: محصول این تلقی اوضاعی می شود که امروز در جهان شاهدیم و فرقی نمی کند که این اندیشه برخواسته از تفکر لیبرالی، سرمایه داری، مارکسیستی یا کمونیستی باشد، نتیجه یکی است و آن این که همه در رقابت و جنگ برای تسلط بر دیگران هستند و این نوع نگاه به انسان هر نوع اقدام ضدانسانی را توجیه می کند.

رییس جمهور افزود: با این نوع نگاه برای حل مشکلات اقتصادی اجازه پیدا می کنند سرزمین های دیگران را اشغال کنند، برای حل مسائل سیاسی اجازه پیدا می کنند، بحران بیافرینند، برای تحکیم سلطه خود اجازه تحقیر، تهدید و دروغ گفتن پیدا می کنند. آنها کمال انسان را در بهره مندی از امکانات مادی و تسلط بر دیگران می دانند و این وضع امروز دنیای ماست.

وی اظهار کرد: جنبش عدم تعهد آمد تا راه جدیدی را در برابر جامعه انسانی قرار دهد. کمال انسانی در تسلط بر دیگران نیست، انسان در نسبت با خدا و در رابطه با خدا مفهوم پیدا می کند، انسان برای خدا و در ذیل خداست و می تواند آیینه خدا باشد، انسان با دیگران در تنازع نیست و در سلطه و چپاول دیگران تفسیر نمی شود. احمدی نژاد افزود: کمال انسانی در زندگی برای دیگران و خدمت به دیگران و تلاش برای تحقق اهداف انسانی در جامعه همچون آزادی، عدالت و تلاش برای تحقق کرامت انسان که بالاترین ارزش در عالم است، می باشد.

رییس جمهور همچنین گفت: راه انسان بودن و مزه انسانیت چشیدن در خدمت به دیگران و یاری دیگران، احترام به اندیشه آنان، آزادی و کرامت آنان است. همه جامعه بشری همچون تیم کوهنوردی و دوی امدادی همه با هم در یک جهت هستند.

وی تصریح کرد: محصول نگاه اول که امروز نیز در دنیا حاکم است، می شود چهار، پنج یا یکی دو دولتی که حق دارند به جای همه ملت ها و دولت ها اعمال اراده کنند و منافع خود را در قالب تصمیم جامعه جهانی تحمیل کنند، ما نیازمند راه جدیدی هستیم، راهی که استقلال، عدالت، صلح، رفاه، پیشرفت، عزت و کرامت برای همه تحقق یابد و این از طریق با هم بودن و برای هم بودن ممکن است.

احمدی نژاد با اشاره به موضوع نشست که به زنان و جوانان اختصاص یافته است، گفت: مبنای نگاه اول، کینه و نفرت است در حالیکه روابط انسان ها را محبت و مهربانی و عشق ورزی تنظیم می کند. محال است کسی عاشق ارزش ها نباشد، اما برای ارزش ها تلاش کند، ارزش ها در سایه عشق و محبت به انسان ها محقق می شود و خداوند کانون محبت و مهرورزی را در دل زنان قرار داده است. زن تجلی مهرورزی است و اگر نبود قلب مهربان زن، جامعه انسانی حتی یک روز هم دوام نمی آورد.

رییس جمهور افزود: شیطان به دنبال آن است که زنان را از نقش انتشار و نهادینه کردن عشق و محبت دور کند و اگر این وجه عظیم الهی از زنان سلب شود کره زمین ارزش یک لحظه زندگی کردن را نخواهد داشت. زن ها باید با انتشار مهرورزی، از کمال و موجودیت انسان صیانت کنند.

وی ادامه داد: جوانان نیز نماد نشاط، امید، تغییر، تحول خواهی و آرمان خواهی جامعه بشری و موتور حرکت ملت ها به سمت قله ها هستند. اگر جوانان جامعه خمود شوند و رو به سردی گذارند آن جامعه مرده است. ما نیازمند تحولات بزرگ در نظام بین الملل هستیم و این نیاز به جوانانی دارد که امید به آینده ای روشن دارند. احمدی نژاد در پایان سخنان خود گفت: امروز جهان در آستانه تحول است و زنان و جوانان باید در این مسیر حرکت کنند.