به گزارش پارس ، باشگاه خبرنگاران به نقل ازروزنامه" تایمز" انگلیس در شماره امروز خود مدعی شد بشار اسد رئیس جمهور سوریه پیشنهادهای زیادی از کشورهای مختلف برای پناهندگی سیاسی دریافت کرده اما با این وجود وی و همسرش از احتمال ترور شدن در صورت خروج از سوریه نگران هستند.

این روزنامه در ادامه ادعاهای خود پا را فراتر گذاشته و مدعی می شود که تنها گزینه" اسد" برای پناهندگی سیاسی در خاورمیانه کشور ایران است.

با این حال این روزنامه انگلیسی به مقاومت نظام بشار اسد طی دو سال اخیر در برابر فشارهای خارجی اذعان می کند.