به گزارش پارس به نقل از ایسنا، جمعی از پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران پرورش اندام با حضور در وزارت ورزش و جوانان به عملکرد محمدرضا کاظمی آشتیانی، سرپرست این فدراسیون اعتراض کردند و خواستار برکناری هر چه سریع تر وی شدند.

چندی است که فدراسیون پرورش اندام با مجامع جهانی دچار اختلاف و تهدید به تعلیق شده است. پیشکسوتان و ورزشکاران این رشته نیز انتقادات بسیاری را به عملکرد آشتیانی دارند.

خبرهای مختلفی از احتمال ایجاد تغییر در راس این فدراسیون مدت هاست که شنیده می شود.