به گزارش پارس ، فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی از خط خارج شدن شماری از واگن های یک قطار در نزدیکی شهر « گنت» ، مقامات بلژیکی اوایل وقت امروز حدود ۳۰۰ تن از ساکنین منطقه را تخلیه کردند.

خروج این واگن ها از خط به وقوع چندین انفجار و آتش سوزی گسترده منجر شد.

در این حادثه که حدود ساعت ۲ صبح اتفاق افتاد، به کسی آسیب نرسید.