به گزارش پارس ، فارس به نقل از شبکه خبری « بی بی سی» ، « پدرو پاسوس کوئلو» نخست وزیر پرتغال طرح کاهش ۳۰ هزار فرصت شغلی در این کشور را در دستور کار دارد. همچنین قصد دارد سن بازنشستگی را به ۶۶ سال افزایش دهد تا بتواند برنامه ریاضت اقتصادی را اجرا کند.

کوئلو همچنین گفت که در صورت موافقت با این طرح، ساعات کاری از ۳۵ ساعت به ۴۰ ساعت افزایش خواهد یافت. وی افزود: « با اجرایی شدن این طرح شرکای اروپایی ما در زمینه اقدامات ما شکی نخواهند داشت. » در صورت اجرایی شدن این درخواست از سال آینده، ۴.۸ میلیارد یورو در طول ۳ سال در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد. با این حال دادگاه قانون اساسی با این درخواست مخالفت کرده است.

مردم پرتغال به شدت با برنامه های ریاضتی با مخالفند و تاکنون تظاهرات های گسترده ای در مخالفت با برنامه های ریاضتی برگزار کرده اند.