به گزارش پارس ، فارس به نقل از پایگاه خبری مجمل، « براندون مونتگمری» سخنگوی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا گفت: مسئولان این اداره خانه متعلق به یک دیپلمات سعودی را در ناحیه ماک لین در مجاورت واشنگتن مورد بازرسی و تفتیش قرار داده و دو خدمتکار فیلیپینی را از آن بیرون آوردند.

وی افزود: تحقیقات درباره اینکه این دو خدمتکار قربانیان احتمالی برده داری خانگی در خانه این دیپلمات باشند، در جریان است.

وزارت خارجه آمریکا گفت که این دو خدمتکار در سفارت عربستان در واشنگتن کار می کنند و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.

این اقدام مسئولان آمریکایی بعد از تماس تلفنی از یک خط مستقیم درخصوص شکایت به خاطر بدرفتاری صورت گرفت و بازپرس های بخش امنیت داخلی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا درحال تحقیقات در این پرونده هستند.