به گزارش پارس به نقل از ایسنا، امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه نبش قبر و هتک حرمت مقبره مقدس حجرین عدی از صحابه بزرگوار را محکوم کرد.


وی با هشدار جدی مسبین این اقدام ناشایست آنان را عوامل رژیم صهیونیستی خواند که اقدامات مشابهی را در اماکن مقدس مسلمین در فلسطین اشغالی انجام داده اند.


وی افزود: عاملین اصلی این اقدام ضدانسانی پاسخ پشیمان کننده ای را دریافت خواهند.


حِجر بن عَدی کندی از افراد سرشناس دوره آغازین شیعه بود. وی در جنگ صفین از سوی حضرت علی (ع) فرمانده قبیله کنده بود و در جنگ نهروان فرماندهی پهلوی چپ لشکر حضرت علی (ع) را بر عهده داشت.


وی هم چنین از یاران امام حسن بن علی (ع) ، دومین امام شیعیان بود.