به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، روزنامه انگلیسی دیلی میل طی گزارشی به جمع آوری تعدادی از تصاویر رئیس جمهور آمریکا در جلسات مختلف پرداخته است که در آن به صورت نامتعارفی نشسته است و اغلب پاهایش را روی میز کار گذاشته یا به گونه ای در جلسه نشسته که به دور از شأن یک رئیس جمهور است.

دیلی میل نوشت: از همه قابل توجه تر آن است که رئیس جمهور اغلب پاهایش را روی میزش می گذارد اما این تنها یک میز عادی نیست بلکه میزی است که نامش « رزولوت» بوده که توسط ملکه ویکتوریا در سال ۱۸۸۰ به « راترفورد هایر» رئیس جمهور وقت آمریکا اهدا شد.