پارس به نقل از مشرق: اسفندیار رحیم مشایی در دیدار وبلاگ نویسان از احمدی نژاد به عنوان سرباز بهاری نام برده و مدعی شده: " اعضای شورای روابط خارجی آمریکا که حدود ۳۰ نفر بودند با دکتر احمدی نژاد در یکی از سفرهای سازمان ملل دیدار کردند و سوالاتی را مطرح کردند و سرباز بهاری، همه آنها را یک به یک نه با امتیاز که با ضربه فنی شکست داد. "