پارس به نقل از مشرق: هفته گذشته جمعی از اعضای مجمع روحانیون برای فرار از شکست در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد دیدار با رهبری را مطرح کردند تا در آن جلسه شاید بتوانند مسیر بازگشت خاتمی را به انتخابات ریاست جمهوری فراهم نمایند.

در این جلسه هیچ کدام از حاضران به صورت فردی و یا جمعی حاضر به ملاقات با رهبر معظم انقلاب نشدند و معتقد بودند در برابر منطق محکم رهبری در قبال حوادث ۸۸ هیچ کدام نمی توانیم استدلال کنیم و پاسخی بدهیم.